Papírra írok leszokok a dohányzásról. Papírra írok leszokok a dohányzásról Hagyja abba a dohányzást, ha szívelégtelensége van


Te meddig akarsz élni?

Irányelvre irányuló javaslat 3 a preambulumbekezdés új 3a Az egészségügyi figyelmeztetések egy szervezett, hatékony és hosszú távú dohányzásellenes stratégia részét képezik, jól körülhatárolt hatállyal és célkitűzésekkel. Módosítás 2 Irányelvre irányuló javaslat 6 preambulumbekezdés 6 A dohánytermékek és kapcsolódó termékek belső piacának mérete, valamint a dohánytermékgyártók egyre fokozódó, arra irányuló törekvése, hogy a termelést az Unió egészében a tagállamok csupán néhány termelőüzemére összpontosítsák, a dohánytermékeknek és a kapcsolódó termékeknek az ebből következő jelentős mértékű nemzetközi dimenziójú kereskedelme inkább uniós szintű — nem pedig nemzeti szintű — jogalkotási lépéseket tesz szükségessé azért, hogy a dohánytermékek belső piaca zavartalanul működjön.

Módosítás 3 Irányelvre irányuló javaslat 7 preambulumbekezdés 7 Az uniós szintű jogalkotási fellépés a WHO Különösen releváns a 9. A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény a továbbiakban: keretegyezmény végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat az Unió és a tagállamok támogatásával konszenzussal fogadták el a Felek által rendezett számos konferencia során.

Valamennyi tagállam és maga az Európai Unió is aláírta és ratifikálta a keretegyezményt, aminek következtében a nemzetközi jog alapján annak rendelkezései kötelezőek rájuk nézve. Módosítás 4 Irányelvre irányuló javaslat 8 preambulumbekezdés 8 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a továbbiakban: Szerződés A dohánytermékek nem szokásos árucikkek, és figyelembe véve a dohánytermékek fokozottan káros hatásait, az egészségvédelem kérdését különösen jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, mindenekelőtt a fiatalok körében előforduló dohányzás arányának visszaszorítása tekintetében.

E célból a tagállamoknak — különösen az iskolákban, illetve a médián keresztül — elő kell mozdítaniuk a dohányzás megelőzésére irányuló kampányokat. A gyártói felelősség elvének megfelelően a dohánytermékek előállítóit kell felelőssé tenni a dohányfogyasztás miatt fellépő valamennyi egészségügyi kiadásért. Módosítás 5 Irányelvre irányuló javaslat 9 a preambulumbekezdés új 9a Mivel nem valószínű, hogy a számos tagállamban nagy számban élő dohányosok teljesen leszoknak a dohányzásról, a papírra írok leszokok a dohányzásról figyelembe kell venniük azt, hogy ezeknek az embereknek joguk van objektíven tájékozódni az esetleges dohányzás egészségükre gyakorolt hatásairól.

Ezt a tájékoztatást az általuk fogyasztott termék csomagolásán is megkapják. Módosítás 6 Irányelvre irányuló javaslat 10 preambulumbekezdés 10 A cigaretták kátrány- nikotin- és szén-monoxid-hozamainak mérésére a következő nemzetközileg elismert ISO-szabványokra kell hivatkozni:és Más kibocsátás esetében nincsenek nemzetközileg megállapított szabványok vagy tesztek a hozam mennyiségi meghatározására, de az ezek kifejlesztésére irányuló munka jelenleg zajlik.

Más kibocsátás esetében nincsenek nemzetközileg megállapított szabványok vagy tesztek a hozam mennyiségi meghatározására, de a tagállamoknak és a Bizottságnak tevékenyen ösztönözniük kell az ezek kifejlesztésére irányuló jelenlegi nemzetközi erőfeszítéseket. Módosítás 7 Irányelvre irányuló javaslat 10 a preambulumbekezdés új 10a Bizonyított tény, hogy a dohányban található polónium izotóp jelentős mértékben rákkeltő hatású.

Papírra írok leszokok a dohányzásról cigarettákban való előfordulását néhány egyszerű intézkedés révén szinte teljes mértékben meg lehetne szüntetni. ISO- szabványt kell kidolgozni a dohány polóniumtartalmának mérésére. Módosítás 8 Irányelvre irányuló javaslat 11 preambulumbekezdés 11 A maximális hozamok rögzítése tekintetében egy későbbi időpontban szükséges és helyénvaló lehet a rögzített hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás számára maximális küszöbérték meghatározása, figyelembe véve toxicitásukat vagy függőséget okozó hatásukat.

Módosítás 9 Irányelvre irányuló javaslat 13 preambulumbekezdés 13 A jelenlegi különböző jelentéstételi formátumok használata megnehezíti a gyártók és az importőrök számára, hogy teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, a tagállamok és a Bizottság számára pedig megterhelő a kapott információk összehasonlítása, elemzése és a következtetések levonása.

Ennek fényében az összetevők és a kibocsátás jelentésére közös kötelező formátumot kell bevezetni. Biztosítani kell a termékekre vonatkozó információ lehető legnagyobb áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, miközben gondoskodni kell arról, hogy a dohánytermékgyártók kereskedelmi- és szellemitulajdon-jogait is megfelelően figyelembe vegyék.

Biztosítani kell a termékekre vonatkozó információ lehető legnagyobb áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, miközben gondoskodni kell arról, hogy a dohánytermékgyártók kereskedelmi- és szellemitulajdon-jogait is megfelelően figyelembe vegyék, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások jogaira. Módosítás 10 Irányelvre irányuló javaslat 14 preambulumbekezdés 14 Az összetevők szabályozásában a harmonizált megközelítés hiánya hatással van a belső piac működésére, valamint a termékeknek az EU-n belüli szabad mozgására.

Egyes tagállamok egyes összetevőket engedélyező vagy betiltó jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek az ágazattal. Ennek eredményeként egyes összetevők egyes tagállamokban tilosak, míg másokban nem. A tagállamok emellett különböző megközelítést alkalmaznak a cigarettafilterben elhelyezett adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt színező adalékanyagok tekintetében.

Harmonizáció nélkül a belső piacon meglévő akadályok várhatóan papírra írok leszokok a dohányzásról fognak a következő években, figyelembe véve a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt és iránymutatásait, valamint az Unión kívüli jogrendszerekben szerzett tapasztalatokat.

A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 9.

Papírra írok leszokok a dohányzásról Hagyja abba a dohányzást, ha szívelégtelensége van

Azokat az összetevőket is el kell távolítani, amelyek fokozzák a függőséget okozó hatást és a toxicitást. Módosítás 11 Irányelvre irányuló javaslat 14 a preambulumbekezdés új 14a Az emberi egészség megóvása érdekében fel kell mérni a dohánytermékekben alkalmazható adalékanyagok biztonságosságát. Az adalékanyagok dohánytermékekben történő alkalmazását csak akkor szabad engedélyezni, ha szerepelnek az engedélyezett adalékanyagok uniós listáján.

E listán fel kell tüntetni az engedélyezett adalékanyagok használatára vonatkozó követelményeket vagy korlátozásokat is. Az uniós listán nem szereplő vagy ezen irányelvnek nem megfelelően alkalmazott adalékanyagokat tartalmazó dohánytermékeket nem szabad forgalomba hozni az uniós piacon. Módosítás 12 Irányelvre irányuló javaslat 14 b preambulumbekezdés új 14b Fontos, hogy ne csupán magának az adalékanyagnak a tulajdonságait vizsgálják, hanem az égéstermékéit is.

Az adalékanyagok és azok égéstermékei nem lehetnek olyanok, amelyek megfelelnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, Módosítás 13 Irányelvre irányuló javaslat 15 preambulumbekezdés 15 Az eltérő szabályozás valószínűségét tovább növelik az azokkal a dohánytermékekkel — beleértve a füstnélküli dohánytermékeket — kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány mellett más jellegzetes ízesítést tartalmaznak, és amelyek így hozzájárulhatnak a dohányzásra való rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a dohányfogyasztási szokásokat.

Több országban például a mentolos termékek értékesítése fokozatosan nőtt, míg a dohányzás aránya általánosa csökkent. Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos dohánytermékek elősegítik az inhalációt, valamint növelik a dohányozni kezdő fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan intézkedéseket, amelyek indokolatlan különbségeket tesznek az ízesített cigaretták pl.

 • Magyar írók a dohányzásról | Dohány Múzeum - Mit mondhatnék a dohányzásról, leszoktam
 • Drogok az agy felépülésére a dohányzás után
 • Mennyire káros a hirtelen leszokni a dohányzásról Így szoktam le a cigiről, miután megszületett a fiam — A saját módszerem!
 • Így tettem le a cigit Leszokás a dohányzásról: ezek a módszerek váltak be Mit mondhatnék a dohányzásról, leszoktam.
 • Így szoktam le a cigiről, miután megszületett a fiam - A saját módszerem!
 • Leszokni a dohányzásról változás - boveto.hu
 • Le akarok leszokni a dohányzásról, de nem A 3.
 • Küzdelem a dohányzás ellen a világon

Több országban például a mentolos termékek értékesítése fokozatosan nőtt, míg a dohányzás aránya általánosan csökkent. Módosítás 14 Irányelvre irányuló javaslat 16 preambulumbekezdés 16 A jellegzetes ízesítésű dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az összes adalékanyag használatát, viszont kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben csökkentse az adalékanyagot vagy az adalékanyagok kombinációját, hogy használatuk ne eredményezzen jellegzetes ízt. A dohánytermékek gyártásához szükséges adalékanyagok használatát meg kell engedni, amennyiben nem eredményeznek jellegzetes ízt.

A Bizottságnak egységes feltételeket kell biztosítania a jellegzetes ízesítésre vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. A tagállamoknak és a Bizottságnak független szakértői értékelő testületeket kell alkalmazniuk, amelyek segítséget nyújtanak a döntéshozatal során.

Leszokni a dohányzásról változás

Az irányelv alkalmazása nem tehet különbséget az egyes dohányfajták között. Ezeket az adalékanyagokat az egységes szabályok biztosítása és az egészségvédelem magas szintje érdekében be kell tiltani. Emellett nem engedélyezhetők olyan adalékanyagok, amelyek jellegzetes ízt adnak.

Ez nem vezethet minden egyes adalékanyag együttes betiltásához. A gyártók számára azonban elő kell írni, hogy olyan mértékben csökkentsék az adalékanyagot vagy az adalékanyagok kombinációját, hogy papírra írok leszokok a dohányzásról ne eredményezzen jellegzetes ízt.

A dohánytermékek gyártásához nélkülözhetetlen adalékanyagok alkalmazásának engedélyezését lehetővé kell tenni, amennyiben azok nem eredményeznek jellegzetes ízt, és nem kapcsolódnak a termékek vonzó voltához. Módosítás 16 Irányelvre irányuló javaslat 17 a preambulumbekezdés új 17a Egyre többen, többségükben gyermekek, szenvednek asztmától és különböző allergiáktól. Amint azt a WHO megállapítja, nem ismerjük az asztmás megbetegedés összes okát, de az emberek jó életminősége érdekében ki kell küszöbölni a kockázati tényezőket, így az allergéneket, a dohányt és gyulladást okozó vegyi anyagokat.

Papírra írok leszokok a dohányzásról. Mi működhet nálam?

Módosítás 17 Irányelvre irányuló javaslat 18 preambulumbekezdés 18 Figyelembe véve, hogy papírra írok leszokok a dohányzásról irányelv elsősorban a fiatalokra fókuszál, a cigarettától, cigarettasodrásra szánt dohányterméktől és a füstnélküli dohánytermékektől eltérő, elsősorban idősebb fogyasztók által használt dohánytermékek számára bizonyos, az összetevőkre vonatkozó követelmények alól mentességet kell biztosítani, amennyiben nem következik be jelentős változás az értékesítési volumen vagy a fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

Módosítás 18 Irányelvre irányuló javaslat 18 a preambulumbekezdés új 18a A tagállamokat ösztönözni kell, hogy amennyiben ezt még nem tették meg, állapítsanak meg a fiatalok védelmét célzó nemzeti jogszabályokat annak érdekében, hogy 18 éven aluliak számára ne lehessen dohánytermékeket árusítani, illetve a 18 éven aluliak ne fogyaszthassanak dohánytermékeket.

A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell az említett tilalmak tiszteletben tartását. Módosítás 19 Irányelvre irányuló javaslat 18 b preambulumbekezdés új 18b A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény Az utóbbi években különféle olyan termékek — például elektromos cigaretták — kerültek forgalomba, amelyek nem tartalmaznak nikotint, de cigaretta formájúak és a dohányzás folyamatát próbálják imitálni olyan anyagok párologtatása révén, amelyek ártalmatlan jellege tudományosan még nem nyert bizonyítást, illetve elektromos fényhatás révén, amely a cigaretta égését utánozza.

Az ilyen termékeket egyértelműen úgy tervezik, hogy fiatal és kiskorú fogyasztók számára vonzóak legyenek, és e termékek számos tagállamban egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a kiskorúak körében. Egyre növekvő aggodalom kíséri a fiatal fogyasztók és kiskorúak ezen, cigarettát utánzó termékek használatára irányuló szokásainak kialakulását.

Módosítás 20 Irányelvre irányuló javaslat 20 preambulumbekezdés 20 Az ilyen különbségek akadályozzák a kereskedelmet, valamint hátráltatják a dohánytermékek belső piacának zavartalan működését, ezért azokat fel kell számolni. Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a fogyasztók tájékozottabbak a dohánytermékekből fakadó egészségi kockázatokkal kapcsolatban, majd másokban. Valószínű, hogy a meglévő különbségek uniós szintű további fellépés nélkül az elkövetkező években nőni fognak.

papírra írok leszokok a dohányzásról

Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a fogyasztók tájékozottabbak a dohánytermékekből fakadó egészségi kockázatokkal kapcsolatban, mint másokban.

Valószínű, hogy a meglévő különbségek uniós szintű további harmonizációs fellépés nélkül az elkövetkező években nőni fognak.

Le akarok leszokni a dohányzásról, de nem

Módosítás 21 Irányelvre irányuló javaslat 22 preambulumbekezdés 22 A címkézésre vonatkozó rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az új tudományos eredmények tükrében. A cigarettásdobozokon megadott, a kátrány- nikotin- és szén-monoxid-hozamra vonatozó adatok feltüntetése megtévesztőnek bizonyult, mivel a fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy egyes termékek kevésbé károsak. A bizonyítékok alapján a nagy, kombinált egészségügyi figyelmeztetések hatékonyabbak, mint a csak szöveges figyelmeztetések.

Ennek fényében a kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a figyelmeztetéseket a csomag felületének jelentős részére kiterjedően és jól látható módon kell feltüntetni.

papírra írok leszokok a dohányzásról

Minden egészségügyi figyelmeztetés esetében meg kell határozni a legkisebb méretet a láthatóság és a hatékonyság biztosítása érdekében. A bizonyítékok alapján a nagy, kombinált képből és szövegből álló egészségügyi figyelmeztetések hatékonyabbak, mint a csak szöveges figyelmeztetések. Ennek fényében a kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a figyelmeztetéseket a csomag felületének jelentős részére kiterjedően és jól látható módon kell feltüntetni a látómezőben.

Módosítás 22 Irányelvre irányuló javaslat 23 preambulumbekezdés 23 Az egészségügyi figyelmeztetések sértetlenségének és láthatóságának biztosítása, valamint hatékonyságának maximalizálása érdekében rendelkezni kell a figyelmeztetések méretéről és a dohánytermék csomagolásán való megjelenítéséről, beleértve a nyitási mechanizmust A csomag és a termékek félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, különösen a fiatalok számára, azt a benyomást keltve, hogy a termékek a ténylegesnél kevésbé károsak.

Ez a nyúl módszer a dohányzásról való leszokáshoz bizonyos szövegek vagy elemek esetében, pl. Hasonlóképpen az egyes cigaretták mérete és megjelenése is félrevezetheti a fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, hogy e termékek kevésbé papírra írok leszokok a dohányzásról. Egy újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a slim cigarettákat szívó dohányosok nagyobb valószínűséggel gondolják azt, hogy az általuk használt márka kevésbé ártalmas.

Ezt a helyzetet orvosolni kell. A csomag és a termékek félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, különösen a fiatalok számára, azt a benyomást keltve, hogy a termékek a papírra írok leszokok a dohányzásról kevésbé károsak.

Ez a tényállás bizonyos szövegek vagy elemek — pl. Módosítás 23 Irányelvre irányuló javaslat 23 a preambulumbekezdés új hogyan hagytam fel a dohányzást a WC-ben Kimutatták, hogy a dohánytermékek számos, az emberi egészségre ártalmas káros anyagot és ismert rákkeltő vegyületet tartalmaznak és bocsátanak ki elégésük során. Tudományos vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy papírra írok leszokok a dohányzásról passzív dohányzás halált, megbetegedést és fogyatékosságot okoz, valamint hogy a passzív dohányzás különösen veszélyes a magzatok és a kisgyermekek számára.

A füstöt belélegző személynél légzési problémákat okozhat, illetve a meglévő légzési problémát súlyosbíthatja. Ezért az egészségügyi figyelmeztetéseknek a passzív dohányzás egészségügyi veszélyeire is fel kell hívniuk a figyelmet. Módosítás 24 Irányelvre irányuló javaslat 24 preambulumbekezdés 24 Azoknak a dohányzásra szánt dohánytermékeknek, amelyeket elsősorban idősebb fogyasztók használnak — a cigaretta és a cigarettasodrásra szánt dohánytermék kivételével — egyes címkézési követelmények alól mentességet kell biztosítani, amennyiben a fiatalok körében nem következik be jelentős változás az értékesítési volumenek vagy a fogyasztási szokások tekintetében.

Le akarok leszokni a dohányzásról, de nem - boveto.hu

Ezen egyéb dohánytermékek címkézésére egyedi szabályoknak kell vonatkozniuk. A füstnélküli dohánytermékeken elhelyezett egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért a füstnélküli dohánytermék csomagolásának két fő felületén kell elhelyezni. Az ilyen termékek kedvezőtlenül hatnak a követelményeknek megfelelő termékek szabad mozgására, valamint a dohányellenőrzési jogszabályok által nyújtott védelemre.

Emellett a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, hogy a dohánytermékek csomagolási egységeit egyedi és biztonságos módon jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy regisztrálják, hogy e termékek az Unióban nyomon követhetők legyenek, az ezen irányelv követelményeinek betartása pedig figyelemmel kísérhető és jobban érvényesíthető legyen esetükben.

Emellett rendelkezni kell a biztonsági elemek bevezetéséről, amelyek megkönnyítik annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-e, vagy sem.

Papírra írok leszokok a dohányzásról

Ezért rendelkezni kell arról, hogy a dohánytermékek csomagolási egységeit és a szállítási gyűjtőcsomagot egyedi és biztonságos módon jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy regisztrálják, hogy e termékek az Unióban nyomon követhetők legyenek, ezen irányelv követelményeinek betartása pedig figyelemmel kísérhető és jobban érvényesíthető legyen esetükben.

Emellett rendelkezni kell a biztonsági elemek bevezetéséről, amelyek megkönnyítik annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-e, vagy sem, valamint biztosítani kell, hogy a csomagolási egység egyedi azonosítója kapcsolódjon a szállítási gyűjtőcsomag egyedi azonosítójához. Módosítás 26 Irányelvre irányuló javaslat 28 preambulumbekezdés 28 A függetlenség és az átláthatóság biztosítása érdekében a dohánytermékek gyártóinak független harmadik felekkel kell adattárolási szerződéseket kötniük, melyet külső könyvvizsgáló ellenőriz.

papírra írok leszokok a dohányzásról

Az árukövető és nyomon követési rendszerrel kapcsolatos adatokat más, a vállalattal kapcsolatos adatoktól külön kell tárolni, és ezeket az adatokat folyamatosan a tagállamok és a Bizottság illetékes hatóságainak ellenőrzése alatt, számukra hozzáférhetően kell tárolni. E szerződések megfelelőségét külső könyvvizsgáló segítségével a Bizottságnak kell jóváhagynia és ellenőriznie. Az árukövető és nyomonkövetési hagyja abba a dohányzási programokat az android számára kapcsolatos adatokat más, a vállalattal kapcsolatos adatoktól külön kell tárolni, és ezeket az adatokat folyamatosan a tagállamok és a Bizottság illetékes hatóságainak ellenőrzése alatt, számukra hozzáférhetően kell tárolni.

Módosítás 27 Irányelvre irányuló javaslat 29 preambulumbekezdés 29 A dohánytermékek címkézésére és az egyes szájon át fogyasztott dohányfajták árusításának tilalmára vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási abbahagyta a dohányzást fájt Az egyes szájon át fogyasztott dohánytermékek árusításának tilalmát fenn kell tartani annak megakadályozása érdekében, hogy a belső piacra olyan termék kerülhessen, amely függőséget okoz, káros hatást gyakorol az egészségre és a fiatalok számára vonzó.

Más füstnélküli dohánytermékek esetében, amelyeket nem tömegpiacra gyártanak, a piac hagyományos felhasználáson túlmenő bővülésének megelőzése érdekében elegendőnek tekintik a címkézésre és az összetevőkre vonatkozó szigorú szabályozást. Módosítás 29 Irányelvre irányuló javaslat 30 preambulumbekezdés 30 A dohánytermékek határokon átnyúló távértékesítése megkönnyíti a fiatalok számára a dohánytermékekhez való hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-ellenőrzési jogszabályokban és különösen az ezen irányelvben papírra írok leszokok a dohányzásról követelményeknek való megfelelést.

 • Felhagytam a dohányzással és rosszul lettem
 • Életmód Így szoktam le a cigiről, miután megszületett a fiam — A saját módszerem!
 • Fogyni akarok azzal, hogy leszokom a dohányzást Papírra írok leszokok a dohányzásról Helyesíráskvíz: kulturális vagy kultúrális?
 • Leszokni a dohányzásról változás Hogyan tudok leszokni a dohányzásról?
 • A dohányzás helyes leszokása nem javul

Annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv teljes potenciálja érvényesülhessen, a bejelentési rendszer közös szabályai szükségesek. Az ebben az irányelvben a dohánytermékek nemzetközi dimenziójú távértékesítéséről történő értesítésre vonatkozó rendelkezések a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló,